....Palvelukuvaus..Our service process....


....Etsitkö kokenutta messurakentajaa tai luovaa yritystapahtumien toteuttajaa? ..Looking for an experienced exhibition contractor or a creative partner for your corporate event?....

.... Tiimillämme on pitkä yhteinen työhistoria ja innostunut ote tekemiseen. Haluamme toteuttaa asiakkaillemme messuosastoja, näyttelytiloja ja yritystapahtumia, jotka mahdollistavat onnistuneen kohtaamisen. Hyvä ryhmähenki on avainasemassa onnistuneiden tulosten aikaansaamisessa. Tartumme ilolla uusien projektien haasteisiin. Osaavat kumppanimme työskentelevät saumattomasti oman tiimimme kanssa, joten asiakkaidemme toiveet ja tavoitteet toteutuvat joustavasti ja tehokkaasti. ..Our team is highly dedicated and shares a long work history together. This great team spirit is a key factor in achieving successful results. New project challenges are welcomed with joy. Our qualified subcontractors work seamlessly with our own team – thus, the expectations and goals of our clients are achieved in a flexible and efficient way. ....

.... Työnkulkuamme ja palvelusisältöämme kuvaavasta palveluympyrästä käy ilmi miten projekti etenee vaiheittain tuotannossamme – kun tekeminen on selkeää, on onnistuminen helppoa! ..The figure “service wheel” describesour work and service process step by step through the different stages of a project –  a clear system makes it easy to succeed! ....


Yritystapahtumat. Yrityksen vuosijuhlat. Messuosastot. Messurakenteet.

....1. Brief..1. Briefing....

....Tiivis keskustelu asiakkaamme kanssa luo pohjan tuottavalle yhteistyölle. Projektipäällikkömme johtaa asiakkuutta tavoitteellisesti ensikontaktista lähtien. ..Intensive discussion with our customer creates a basis for a productive cooperation. Our Project Manager takes the goal-oriented responsibility starting from the first contact. ....


....2. Analysointi / tiedonkeruu..2. Analysis / Collecting information....

....Analysoimme saamaamme tietoa ja keräämme tarvittaessa lisää. Tämä on lähtökohta omalle työllemme ja asiakaslähtöiselle suunnittelulle. ..We analyze the information received and collect further facts if needed. This forms a basis for our own work and customer-oriented planning & design. ....


....3. Messuosaston/ tapahtumakonseptin suunnittelu..3. Concept Planning & Exhibit Design....

....Suunniteltavan kokonaisuuden tulee tukea asiakasyrityksemme brändiä, liikeideaa, markkinointisuunnitelmaa ja asetettuja tavoitteita. ..The total exhibit concept and design must support the brand, marketing plan, goals and business idea of our exhibiting customer. ....


....4. Suunnitelma & tarjous..4. Stand proposal and quotation....

....Teemme 3D havainnekuvat, pohjapiirroksen, eritellyn tarjouksen ja projektiaikataulun. ..We prepare 3D views and a floor plan of our stand proposal, and a specified quotation and a project schedule. ....


....5. Esittely..5. Presentation....

....Valmistelemme kokonaisratkaisun materiaalinäytteineen ja esittelemme suunnitelman yksityiskohtineen. ..We prepare a complete project proposal with material samples, and present the exhibit concept in detail. ....

 

....6. Tuotanto..6. Production....

....Oma tuotantomme yhdessä osaavien alihankkijoidemme kanssa takaa viimeistellyn tuotteen ja toimitusvarmuuden. ..Our own production, together with our reliable subcontractors, ensure high quality implementation on time. ....


....7. Toteutus..7. Build-up / Dismantling....

....Takaamme, että tuote ja palvelu on toteutettu sovitun mukaisena. Toteutus hoidetaan sovitun aikataulun puitteissa. Tarvittaessa oma logistiikkamme auttaa myös asiakkaamme tavaroiden kuljetuksessa rakennerahtien yhteydessä. ..We guarantee the products and services ordered are produced and delivered as agreed. The build-up and dismantling will be organized as confirmed in the project schedule. Our own logistics can also help with the transport of the exhibits, together with the stand material. ....


....8. Varastointi..8. Warehousing....

....Messu-/ tapahtumakonseptiin tuotettu grafiikka ja erikoisrakenteet voidaan varastoida lämpimissä tiloissamme. Tämä mahdollistaa kaiken valmiin materiaalin uudelleen käytön seuraavissa tapahtumissa. ..The modular parts produced for the exhibit concept will be stored in our warm warehouse. This makes it possible to re-use all items in future projects. ....


....9. Seuranta / Arviointi..9. Follow-up / Evaluation....

....Seuraamme toteutusta ja panostamme luodun konseptin jatkokehitykseen yhdessä asiakkaamme kanssa! ..The entire process is closely followed andevaluated by us, giving us valuable tools for developing the exhibit concept further, together with our customer. ....


 
[messuosasto]. messuosastot. messut. messurakentaja.