Fair Partner Oy


Tapahtumasuunnittelu. Yritystapahtumat. Toimitilasunnittelu. Messurakentaminen.

....Fair Partner tunnetaan alalla ja asiakkaidemme keskuudessa luotettavana, avoimena ja luovana kumppanina. ..Fair Partner is known as a reliable, open-minded and creative partner, both in our line of business as well as among our customers. ....

....1985 Raija ja Riku Helmisen perustama ja edelleen omistama Fair Partner Oy on vuosien saatossa kasvanut harkiten yhdeksi messurakentamisen merkittävimmistä toimijoista Suomessa. Alusta lähtien oli selvää, että jo yrityksen nimen tulee viestiä sen arvoja ja tavoitteita. Näin syntyi nimi Fair Partner ja slogan ”kaiken maailman messuille”.

Toiminta-ajatuksemme on luoda asiakkaillemme mahdollisuus menestykselliseen esittäytymiseen maailmanlaajuisesti – messuilla, kongresseissa ja yritystapahtumissa.

Liiketoiminnassamme pidämme tärkeänä yksilöllistä palvelua, luovia ratkaisuja, laatua tehokkaasti ja ympäristöystävällisesti tuotettuna sekä pitkäjänteistä yhteistyötä asiakkaidemme kanssa.

Saamamme palaute kertookin että olemme maineemme veroisia – saammehan lunastaa sinunkin luottamuksesi!
..Raija and Riku Helminen still own Fair Partner they founded 1985. Over the years the company has grown into one of the most reputable exhibition stand contractors in Finland.  Right from the beginning it was clear the company name should reflect its values and goals. That’s how the name Fair Partner was born, along with the slogan “worldwide exhibition service”.

Our business idea is to create our exhibiting customers custom-made solutions ensuring them a successful presence worldwide – at trade fairs and exhibitions, conventions and corporate events.

We emphasize in our business individual service, creative solutions, high quality craftsmanship produced in an effective and environmental friendly way, as well as a long-term partnership with our customers.

The feedback we have received confirms we are worth our good reputation – let us prove it to you as well!
....


....Fair Partnerin kanssa on ilo tehdä töitä, sillä he ymmärtävät asiakkaan tarpeita, taipuvat nopeasti eteen tuleviin muutoksiin ja osaavat ehdottaa uudenlaisia ratkaisuja. Kun tavoitteena on tehdä messujen paras osasto, Fair Partnerin kanssa se onnistuu.”..It's a pleasure to work with Fair Partner - they understand the needs of a client, react quick and flexibly to possible changes and are able to present new solutions. When the goal is to get the best presentation stand at the exhibition, you will succeed with Fair Partner."....

Kati Halonen
....Toimitusjohtaja..Managing Director....
PolyQuality Oy

....Fair Partnerin kanssa on ilo toteuttaa messutapahtumia. Maria ja koko Fair Partnerin tiimi on luotettava ja mukava yhteistyökumppani, joka huolehtii kokonaisvaltaisesti toteutettavien projektien onnistumisesta sekä tarjoaa tuoreita ideoita ja toimivia ratkaisuja."..It is a joy to realize trade show events with Fair Partner. Maria and the entire Fair Partner team are a reliable and nice partner who takes complete care of the success of each project, and offers fresh ideas as well as functional solutions."....

Riikka Säikkälä
Customer relations specialist
Tieto Healthcare and Welfare Oy

....Vuosien yhteistyö Fair Partnerin kanssa on ollut erinomaista. Olemme saaneet juuri sen mitä olemme tilanneet, ammattitaidolla ja virheettömästi, tästä on mukava jatkaa."..Our cooperation with Fair Partner has been excellent already for years. We always received exactly what we ordered, professionally and perfectly performed. A good basis for further partnership."....

Juha Kainua
Marketing & Communication
Garmin Nordic Finland Oy